zapoznaj się z

Naszą ofertą

Projektowanie i budowa gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych

Przyłącza sieci gazu ziemnego

Stacje CNG

Tymczasowe zasilanie LNG

Zespołowo

Do sukcesu

„GAZ” Sp. z o.o.

Region Warszawa (Odział Błonie)
ul. Emilii Plater 12c, 05-870 Błonie (mazowieckie)

REGON: 140183472
NIP: 118 179 81 07