Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ KOPARKI CAT 301.6C

Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Gaz Sp.z.o.o.

ul. Emilii Plater 12c

05-870 Błonie

tel. 69579013, e-mail: gaz-logistyka@gaz-blonie.pl

 

Rodzaj, typ urządzenia objętego postępowaniem przetargowym oraz cena wywoławcza:

Koparka CAT 301.6C rok produkcji 2006; SN: JBB01087

W zestawie łyżka 400 mm, łyżka skarpowa 1000 mm

Uwagi:

Nowy akumulator zakupiony lutym 2020.

Gąsienice zakupione lipiec 2019.

Regularnie serwisowana.

Niesprawne: nie skręcają gąsienice

Cena wywoławcza: 34 440 PLN brutto

 

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu

Koparkę CAT 301.6C można obejrzeć w siedzibie firmy Gaz Sp. z.o.o. przy ul. Emilii Plater 12c w Błoniu w dniach 11-17.02.2021 w godzinach  pracy 7-15.

 

Szczegółowe informacje na temat urządzenia można uzyskać pod numerem telefonu 695790130.

 

Miejsce i termin oraz tryb składania oferty

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Koparka CAT 301.6C” w  siedzibie Spółki Gaz Sp.z.o.o. lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Spółki.

Termin składania ofert: 17.02.2021 godzina 10:00

 

Wymagania jakie powinna spełniać oferta:

  • imię i nazwisko dokładny adres i numer telefonu komórkowego lub nazwę firmy i adres siedziby Oferenta, telefon, NIP.
  • oferowaną cenę za przedmiot przetargu,
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,

Otwarcie kopert dotyczących oferty przetargu koparki nastąpi w dniu 18.02.2021 o  godzinie 12:00

Wyniki przetargu