Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Warszawie, dzielnica Śródmieście

Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Warszawie, dzielnica Śródmieście, ul. Elektoralna, ul. Zimna, odc. Al. JP II- ul. Marszałkowska. Inwestycja obejmowała: ok. 810,0m gazociągów niskiego ciśnienia DN315 PE, DN225 PE, DN180 PE, DN160 PE, DN125 PE, DN110 PE, DN90 PE oraz 18 szt. przyłączy niskiego ciśnienia o łącznej długości ok. 196,5m.

zobacz pozostałe

Realizacje

Tymczasowa Instalacja Zasilania Skroplonym Gazem Ziemnym (LNG) – Podkonice Duże

Inwestor: Inwestor PSG Sp.z.o.o.

Stacja Regazyfikacji Skroplonego Gazu Ziemnego (LNG) Ciepielów, ul. Czachowskiego

Inwestor: Inwestor PSG Sp.z.o.o.

Budowa stacji tankowania CNG na zajezdni autobusowej MZA w Warszawie ul. Kleszczowa

Inwestor: Gaz Sp.z.o.o

Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Warszawie na terenie Nowego Miasta

Inwestor:
Projekt
Realizacje
Gwarancja
Serwis

„GAZ” Sp. z o.o.

Region Warszawa (Oddział Błonie)
ul. Emilii Plater 12c, 05-870 Błonie (mazowieckie)

REGON: 140183472
NIP: 118 179 81 07