Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Warszawie na terenie Nowego Miasta

Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Warszawie na terenie Nowego Miasta (ul. Boleść, Piesza, Stara, Rynek Nowego Miasta, Kościelna, Burmistrzowska, Przyrynek, Rajców, Freta, Długa, Zakroczymska, Wójtowska). Inwestycja obejmowała: gazociągi niskiego ciśnienia o średnicach: DN225 PE, DN180 PE, DN160 PE, DN125 PE, DN110 PE, DN90 PE o łącznej długości ok. 1821,5m oraz 79 szt. przyłączy niskiego ciśnienia o łącznej długości ok. 513,0m wraz z podziemnymi odcinkami instalacji gazowej niskiego ciśnienia ok. 107,0m.
zobacz pozostałe

Realizacje

Tymczasowa Instalacja Zasilania Skroplonym Gazem Ziemnym (LNG) – Podkonice Duże

Inwestor: Inwestor PSG Sp.z.o.o.

Stacja Regazyfikacji Skroplonego Gazu Ziemnego (LNG) Ciepielów, ul. Czachowskiego

Inwestor: Inwestor PSG Sp.z.o.o.

Budowa stacji tankowania CNG na zajezdni autobusowej MZA w Warszawie ul. Kleszczowa

Inwestor: Gaz Sp.z.o.o

Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Warszawie na terenie Nowego Miasta

Inwestor:
Projekt
Realizacje
Gwarancja
Serwis

„GAZ” Sp. z o.o.

Region Warszawa (Oddział Błonie)
ul. Emilii Plater 12c, 05-870 Błonie (mazowieckie)

REGON: 140183472
NIP: 118 179 81 07