Przebudowa sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia w Warszawie

Przebudowa sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia w Warszawie w ciągu ulic Czerniakowskiej, Dmochowskiego, Rozbrat, Górnośląskiej, Hoene-Wrońskiego, Fabrycznej, Solec, Zagórnej, Idźkowskiego. Zakres prac obejmował: gazociągi DN315, DN250, DN90, DN63, DN40 PE ok. 2672,0m, oraz 38 szt. przyłączy o łącznej długości ok. 836,5m. Podczas realizacji inwestycji zastosowano metodę reliningu.

zobacz pozostałe

Realizacje

Tymczasowa Instalacja Zasilania Skroplonym Gazem Ziemnym (LNG) – Podkonice Duże

Inwestor: Inwestor PSG Sp.z.o.o.

Stacja Regazyfikacji Skroplonego Gazu Ziemnego (LNG) Ciepielów, ul. Czachowskiego

Inwestor: Inwestor PSG Sp.z.o.o.

Budowa stacji tankowania CNG na zajezdni autobusowej MZA w Warszawie ul. Kleszczowa

Inwestor: Gaz Sp.z.o.o

Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Warszawie na terenie Nowego Miasta

Inwestor:
Projekt
Realizacje
Gwarancja
Serwis

„GAZ” Sp. z o.o.

Region Warszawa (Oddział Błonie)
ul. Emilii Plater 12c, 05-870 Błonie (mazowieckie)

REGON: 140183472
NIP: 118 179 81 07