Przebudowa sieci gazowej w Łazach

Przebudowa sieci gazowej w Łazach, Marysin Al. Krakowska, ul. Przyszłości Prace obejmowały: ok. 1857,5m gazociągów średniego ciśnienia DN315 PE, DN110 PE, DN90 PE, DN63 PE, DN40 PE oraz ok. 214,5m przyłączy średniego ciśnienia wraz z przebudową podziemnych odcinków instalacji ok. 547,0m.

zobacz pozostałe

Realizacje

Tymczasowa Instalacja Zasilania Skroplonym Gazem Ziemnym (LNG) – Podkonice Duże

Inwestor: Inwestor PSG Sp.z.o.o.

Stacja Regazyfikacji Skroplonego Gazu Ziemnego (LNG) Ciepielów, ul. Czachowskiego

Inwestor: Inwestor PSG Sp.z.o.o.

Budowa stacji tankowania CNG na zajezdni autobusowej MZA w Warszawie ul. Kleszczowa

Inwestor: Gaz Sp.z.o.o

Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Warszawie na terenie Nowego Miasta

Inwestor:
Projekt
Realizacje
Gwarancja
Serwis

„GAZ” Sp. z o.o.

Region Warszawa (Oddział Błonie)
ul. Emilii Plater 12c, 05-870 Błonie (mazowieckie)

REGON: 140183472
NIP: 118 179 81 07