Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Warszawie na osiedlu „GROTY”

Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Warszawie na osiedlu „GROTY” wraz z podziemnymi odcinkami instalacji gazowych. Inwestycja obejmowała gazociągi: DN90 PE ok. 670,0m, DN63 PE ok. 1341,5m, DN40 PE ok. 2631,0m oraz 362 szt. przyłączy: DN25 PE, DN32 PE o łącznej długości ok. 2836,0m wraz z podziemnymi odcinkami instalacji gazowej.

zobacz pozostałe

Realizacje

Tymczasowa Instalacja Zasilania Skroplonym Gazem Ziemnym (LNG) – Podkonice Duże

Inwestor: Inwestor PSG Sp.z.o.o.

Stacja Regazyfikacji Skroplonego Gazu Ziemnego (LNG) Ciepielów, ul. Czachowskiego

Inwestor: Inwestor PSG Sp.z.o.o.

Budowa stacji tankowania CNG na zajezdni autobusowej MZA w Warszawie ul. Kleszczowa

Inwestor: Gaz Sp.z.o.o

Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Warszawie na terenie Nowego Miasta

Inwestor:
Projekt
Realizacje
Gwarancja
Serwis

„GAZ” Sp. z o.o.

Region Warszawa (Oddział Błonie)
ul. Emilii Plater 12c, 05-870 Błonie (mazowieckie)

REGON: 140183472
NIP: 118 179 81 07