8 czerwca 2022

Bieg firmowy 2022 r.

Już po raz drugi Pracownicy „GAZ” Sp. z o.o. wzięli udział w akcji „Bieg Firmowy”.

Już po raz drugi Pracownicy „GAZ” Sp. z o.o. wzięli udział w akcji „Bieg Firmowy”. Każdy z członków pięcioosobowej drużyny miał za zadanie przebiec lub przejść 5 km. Środki pieniężne zebrane podczas organizacji biegu firmowego przekazywane są podopiecznym Fundacji Everest. Wspólnie przebiegliśmy 248 km.

Zobacz także

8 czerwca 2022

Bieg firmowy 2022 r.

Już po raz drugi Pracownicy
„GAZ” Sp. z o.o. wzięli udział w akcji „Bieg Firmowy”, aby wesprzeć Fundację Everest.

25 lipca 2023

Certyfikacja infrastruktury gazowej do przesyłania gazu z domieszką wodoru

Spółka „GAZ” jako pierwsza w Polsce będzie dysponowała wiedzą i technologią potwierdzoną przez jednostkę notyfikowaną, odpowiadającą wyzwaniom wdrożenia gospodarki wodorowej.

11 maja 2023

Zakończyliśmy budowę sieci i stacji gazowej w Kaliszu.

W Kaliszu, na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu budowaliśmy sieć gazową średniego ciśnienia oraz stację gazową pomiarową średniego ciśnienia.