Poznaj naszą

Historię

„GAZ” Sp. z o.o. jest kwalifikowanym dostawcą usług Polskiej Spółki Gazownictwa w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci i instalacji gazowych.

Firma oferuje przyszłym i obecnym odbiorcom gazu ziemnego kompleksową obsługę w zakresie doradztwa, projektowania i wykonawstwa sieci i instalacji gazowych jak również przeglądy, wymianę i konserwację instalacji gazowych.

Naszym celem jest uzyskanie zadowolenia Klienta, dostarczając mu najwyższej jakości usługi, przy zminimalizowanym udziale samego Klienta.

Zadowolenie Klienta zależy od spełnienia jego oczekiwań , co do kompleksowości oferty, szybkości działania, bezpieczeństwa funkcjonowania wykonywanych przez nas usług. Prace gazoniebezpieczne muszą być wykonywane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo. Nie przyjmujemy do realizacji prac , których realizacja wymagałaby odstępstw od zasad dobrej sztuki instalatorskiej, zwłaszcza, jeśli odstępstwa mogłyby dotyczyć bezpieczeństwa.

Wszyscy pracownicy od inżyniera do montera posiadającą właściwe przygotowanie zawodowe i wszystkie niezbędne uprawnienia w tym do robót specjalistycznych na czynnych sieciach gazowych , co gwarantuje wysoki poziom jakości wykonywanych usług. Duży nacisk kładziemy na podnoszenie kwalifikacji i kształcenie świadomości zawodowej naszych pracowników oraz na wprowadzanie najnowszych technologii i rozwiązań technicznych. Posiadamy nowoczesny, specjalistyczny sprzęt, który nie niszczy środowiska.

Wysoką jakość naszych usług potwierdza uzyskanie 27.04.2007 roku Certyfikatu Jakości zgodnego z normą ISO 9001:2000 oraz  recertyfikacja 21.04.2010 zgodnie z normą ISO 9001:2008 w zakresie :

  • projektowanie i wykonawstwo sieci i instalacji gazowych
  • praca na czynnych sieciach i instalacjach gazowych
  • odczyty urządzeń pomiarowych
  • wymiana urządzeń pomiarowych i reduktorów

 

Nasz zespół

Karol Papiernik
Prezes Zarządu
Karol Papiernik - Prezes Zarządu
×

Absolwent studiów magisterskich dziennych na Politechnice Częstochowskiej, Wydział Mechanika i Budowa Maszyn. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, „Marketing i zarządzanie w przemyśle gazowniczym” (2001 r.) oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w zakresie „ Europejski Model Zarządzania”. Na Politechnice Gdańskiej  ukończył studia podyplomowe z Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych. Absolwent studiów MBA organizowanych przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego dla Inżynierów.

Z branżą gazowniczą związany od 1996 r. Początkowo jako Pracownik Techniczny. Na stanowiskach kierowniczych od 2002 r. Od 01 lutego 2010 r. Zastępca Dyrektora Oddziału PSG sp. z o.o. w Warszawie, 1 września 2011 r. powołany na stanowisko Dyrektora Zakładu Gazowniczego w Łodzi, a następnie od 01 września 2011 r do 04 grudnia 2017 r., Zastępca Dyrektora Zakładu ds. Technicznych, Oddział Warszawa.

Posiada duże doświadczenie z zakresu zarządzania projektami, budową, eksploatacją sieci gazowych, stacji gazowych. Członek komisji kwalifikacyjnej na uprawnienia energetyczne.

Uhonorowany licznymi odznaczeniami branżowymi i państwowymi. Posiada tytuł dyrektora górniczego I, II, III stopnia. Członek Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Z dniem 5 grudnia 2017 r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu „GAZ” sp. z o.o.

Powołany na Prezesa Zarządu GAZ sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu dnia 1 marca 2021 r.

 

Joanna Wanot-Stauffer
Członek Zarządu
Joanna Wanot-Stauffer - Członek Zarządu
×

Absolwentka studiów magisterskich dziennych na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu – kierunek Wycena Nieruchomości. 

Z branżą gazowniczą związana od 2016 r. Początkowo jako Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Transportu w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.  Z dniem 13 września 2018 r.  powołana na stanowisko Prezesa PSG Inwestycje sp. z o.o. 

 

Posiada duże doświadczenie w zakresie: gospodarowania nieruchomościami  (nabywania i zbywania, najmu, wynajmu i dzierżawy, pozyskiwania praw i regulowania tytułów prawnych do nieruchomości, na których posadowiona jest infrastruktura gazowa, będąca własnością PSG), zarządzania procesem gospodarki transportowej i sprzętowej  oraz gospodarowania obiektami  kubaturowymi ( zarządzanie i administrowanie), realizacji inwestycji na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.- Miejsca Obsługi Klienta.

Ma na swoim koncie, między innym, odnowienie taboru w Polskiej Spółce Gazownictwa, a także realizację następujących projektów: utworzenie Centralnej Kancelarii Dokumentów Księgowych, przygotowanie pomieszczeń dla Dyspozycji Gazu OZG Warszawa oraz komercjalizację Budynku Biurowego przy ul. Kruczkowskiego 2 w Warszawie – PSG Inwestycje sp. z o.o. 

 

Z dniem 23.12.2021 r. powołana na Członka Zarządu
,,GAZ” Sp. z o.o. 

Karol Sikora
Prokurent
Karol Sikora - Prokurent
×

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii Środowiska, w zakresie Inżynierii Gazownictwa na Politechnice Warszawskiej.
Z branżą gazowniczą związany od 2003 r. W „GAZ” Sp. z o.o. zatrudniony od 2005 r. początkowo na stanowisku Kierownika Robót.

Od czerwca 2018 r zatrudniony na stanowisku Dyrektora Departamentu Technicznego. W lipcu 2020 r powołany równocześnie na stanowisko p.o. Dyrektora Departamentu CNG,LNG.

Posiada duże doświadczenie z zakresu zarządzania projektami, budową, eksploatacją sieci gazowych, stacji gazowych.

Posiada Uprawnienia Budowlane oraz Uprawnienia Projektowe bez ograniczeń.

Uhonorowany stopniem  inżyniera górniczego  II Stopnia.

Marzena Draszczyk-Pietrzykowska
Prokurent
Marzena Draszczyk-Pietrzykowska - Prokurent
×

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła Podyplomowe Studia w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim.

W 2011 roku ukończyła również certyfikowany kurs HR Business Partner.

Od 2007 roku związana z branżą gazowniczą. Pracę rozpoczęła w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie, Zakład w Łodzi. Zatrudniona w Dziale Personalnym jako Starszy Specjalista ds. Personalnych.

Od 2016 r pełniła funkcję Kierownika Działu Personalnego i ZFŚS w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi.

Rada Nadzorcza

Barbara Koba
Barbara Koba -
×

Absolwentka Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu na  Akademii Górniczo -Hutniczej w Krakowie.
Ukończyła studia podyplomowe w SGH w Warszawie w zakresie Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firmy.

Absolwentka studiów MBA organizowanych przez Uniwersytet Gdański i Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów.

Z branżą gazowniczą związana od 1996 r. Na stanowiskach kierowniczych od 2000 r.

Aktualnie zatrudniona na stanowisku Dyrektora Departamentu Inwestycji PSG sp. z o.o.

Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie realizacji Inwestycji zarówno po stronie Inwestora jak i Wykonawcy.

Większe inwestycje zrealizowane w czasie pracy w PGNiG : Budowa KPMG Kosakowo, Rozbudowa PMG Wierzchowice, Husów, Strachocina, Bonikowo, Daszewo. Budowa Kopalni Ropy i Gazu Ziemnego Lubiatów Międzychód Grotów, Budowa Odazotowni Grodzisk, Budowa gazociągów wc: Goleniów – Płoty, Skierniewice Łowicz, Toruń – Lisewo, Lubliniec – Częstochowa, Czeszów – Wrocław, Kościan – KGHM i innych.

 

Uhonorowana licznymi odznaczeniami branżowymi : Zasłużony dla PGNiG S.A, Zasłużony dla Gazoprojekt S.A. , Zasłużony dla PMG Mogilno, Zasłużony dla PSG sp z o. o. a także brązową odznakę SITPNIG.

Posiada stopień górniczy dyrektora generalnego III stopnia.

Grzegorz Wielgus
Grzegorz Wielgus -
×

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie w zakresie transportu i dystrybucji gazu oraz w Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu zarządzania i marketingu. Absolwent studiów MBA organizowanych przez Uniwersytet Gdańskim i Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów.

Z branżą gazowniczą związany od 1994 r. Na stanowiskach kierowniczych od 2000 r. związanych z obszarami marketingu, rozwoju i strategii. Od października 2017 r. Dyrektor Departamentu Rozwoju PSG sp. z o.o. w październiku 2018 r. powołany na stanowisko Dyrektora Departamentu Strategii.

Posiada także doświadczenie w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem, zarządzania projektami.

Uhonorowany odznaczeniami branżowymi i państwowymi. Posiada tytuł dyrektora górniczego III stopnia.

Marcin Mąkosa
Marcin Mąkosa -
×

Tadeusz Boruta
Tadeusz Boruta -
×

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Zootechnicznym Akademii Podlaskiej w Siedlcach, kierunek Ocena i Wykorzystanie Surowców Zwierzęcych.
Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Akademii Podlaskiej w Siedlcach na kierunku Służba Cywilna, Administracja Publiczna, Zarządzanie Jednostkami Terenowymi oraz Rozwój Regionalny i Lokalny .
Absolwent studiów podyplomowych na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Zarządzania na kierunku Zarządzanie Strategiczne w podmiotach Łączności.
Od 26 lat zawodowo związany z Pocztą Polską  od 2000 roku na stanowiskach kierowniczych.
Posiada dyplom Ministerstwa Skarbu RP upoważniający do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.
Zasiadał w Radach Nadzorczych, Spółek STBS Siedlce , PEC Serwis Siedlce, WRHRS Bronisze.

Paweł Demczenko
Paweł Demczenko -
×

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Ekonomii w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kierunek Finanse i Bankowość  specjalizacja Strategie Inwestycyjne i Kapitałowe.

Ukończył Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania na kierunku Finanse i Bankowość w zakresie Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw.

Absolwent studiów podyplomowych w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych na kierunku Analityk Finansowy w Zarządzaniu Firmą.

Ukończył studia MBA organizowane przez Warszawską Wyższą Szkołę Biznesu.

Od początku kariery zawodowej związany z branżą finansową. Posiada duże doświadczenie z zakresu bankowości, finansów oraz podatków.  Posiada także doświadczenie w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem, zarządzania projektami przedsiębiorstw oraz wsparcia i doradztwa działalności przedsiębiorstw.

Od 12 lat zawodowo związany z liderem sektora bankowego w Polsce. Obecnie na stanowisku Eksperta w obszarze Bankowości Przedsiębiorstw, Analiz i Administracji.

Oddziały

Region Warszawa (Oddział Błonie)
ul. Emilii Plater 12c, 05-870 Błonie (mazowieckie)
sprawdź jak dojechać

Region Łódź
ul. Nowe Sady 2, 94-102 Łódź
sprawdź jak dojechać

Region Białystok (Oddział Ciechanów)
ul. Tysiąclecia 4, 06-400 Ciechanów
sprawdź jak dojechać

„GAZ” Sp. z o.o.

Region Warszawa (Oddział Błonie)
ul. Emilii Plater 12c, 05-870 Błonie (mazowieckie)

REGON: 140183472
NIP: 118 179 81 07