20 października 2021

Decyzje UDT

Urząd Dozoru Technicznego wydał dla „GAZ” Sp. z o.o. decyzje uprawniające do wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych.

Uprawnienia do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych

Uprawnienia do wytwarzania zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych i rurociągów przesyłowych do materiałów palnych

Uprawnienia do wytwarzania w zakresie montażu zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych

Uprawnienia do naprawy zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych do materiałów palnych i rurociągów przesyłowych do materiałów palnych

Uprawnienia do modernizacji rurociągów technologicznych do materiałów palnych i rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych

Zobacz także

12 maja 2020

Spawalniczy System Jakości

Procesy spawalnicze nadzorowane są zgodnie z wymaganiami normy ISO 3834-2.

11 maja 2023

Zakończyliśmy budowę sieci i stacji gazowej w Kaliszu.

W Kaliszu, na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu budowaliśmy sieć gazową średniego ciśnienia oraz stację gazową pomiarową średniego ciśnienia.

20 października 2021

Decyzje UDT

Urząd Dozoru Technicznego wydał dla „GAZ” Sp. z o.o. decyzje uprawniające do wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych.