20 października 2021

Decyzje UDT

Urząd Dozoru Technicznego wydał dla „GAZ” Sp. z o.o. decyzje uprawniające do wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych.

Uprawnienia do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych

Uprawnienia do wytwarzania zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych i rurociągów przesyłowych do materiałów palnych

Uprawnienia do wytwarzania w zakresie montażu zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych

Uprawnienia do naprawy zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych do materiałów palnych i rurociągów przesyłowych do materiałów palnych

Uprawnienia do modernizacji rurociągów technologicznych do materiałów palnych i rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych

Zobacz także

15 maja 2023

Stacja regazyfikacji LNG w m. Mława

Obecnie realizujemy prace budowalne branży konstrukcyjno-budowlanej.

18 maja 2023

Bieg firmowy 2023 r.

Trzeci raz Pracownicy
GAZ Sp. z o.o. wystartowali w „Biegu Firmowym”, by pomóc podopiecznym Fundacji Everest.

17 maja 2024

Bieg firmowy 2024 r.

GAZowa ekipa czwarty raz wzięła udział w akcji BIEG FIRMOWY, by wesprzeć podopiecznych Fundacji Everest