20 października 2021

Decyzje UDT

Urząd Dozoru Technicznego wydał dla „GAZ” Sp. z o.o. decyzje uprawniające do wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych.

Uprawnienia do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych

Uprawnienia do wytwarzania zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych i rurociągów przesyłowych do materiałów palnych

Uprawnienia do wytwarzania w zakresie montażu zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych

Uprawnienia do naprawy zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych do materiałów palnych i rurociągów przesyłowych do materiałów palnych

Uprawnienia do modernizacji rurociągów technologicznych do materiałów palnych i rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych

Zobacz także

25 lipca 2023

Certyfikacja infrastruktury gazowej do przesyłania gazu z domieszką wodoru

Spółka „GAZ” jako pierwsza w Polsce będzie dysponowała wiedzą i technologią potwierdzoną przez jednostkę notyfikowaną, odpowiadającą wyzwaniom wdrożenia gospodarki wodorowej.

18 maja 2023

Bieg firmowy 2023 r.

Trzeci raz Pracownicy
GAZ Sp. z o.o. wystartowali w „Biegu Firmowym”, by pomóc podopiecznym Fundacji Everest.

5 października 2021

„GAZ” Liderem Rozwoju Regionalnego

Polski Kongres Przedsiębiorczości 2021 zaowocował nagrodą Lider Rozwoju Regionalnego 2020/2021 dla
„GAZ” Sp. z o.o.