Ostrożne

22.12.2022

Budowa stacji redukcyjno-regulacyjnej o przepustowości Q=120 000 m3/h wysokiego ciśnienia MOP wejściowe 8,4 MPa. Największa stacja gazowa w województwie podlaskim.

Wyzwanie

Dwuetapowa budowa systemowej stacji redukcyjnej gazu wysokiego ciśnienia.

  • Etap I – 80.000,0 Nm3/QD/h
  • Etap II – QD/h=12.0000,0 Nm3 w m
  • Przepustowość stacji 120 000 Nm3/h
  • Gazociąg DN 400 o długości 225 m
  • Gazociąg DN 250 o długości 225 m

 

Największa stacja gazowa w województwie podlaskim, warunkuje dostawy gazu dla całego województwa.

Budowa stacji redukcyjno-regulacyjnej o przepustowości Q=120 000 m3/h wysokiego ciśnienia MOP wejściowe 8,4 MPa. Największa stacja gazowa w województwie podlaskim.

Podsumowanie

Wynikiem naszych prac było powstanie stacji o przepustowości 120 000 Nm3/h oraz dwóch gazociągów. Inwestycja warunkuje dostawy gazu dla całego województwa podlaskiego.

Etap I

80.000,0Nm3/h

Etap II

QD/h=12.0000,0Nm3 w m

Gazociąg DN 250

o długości 225m

Gazociąg DN 400

o długości 225m

Nasze realizacje

Wąchock

Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia w ciągu drogi krajowej nr 42 – obwodnica Wąchocka

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 i DN 80 PN 6,3 Mpa MOP 6,0 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania „Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42”.

Poznaj szczegóły
1099 m
gazociągu wysokiego ciśnienia
DN 150 1000mb
stalowe BY-PASS-y

Ostrożne

Budowa stacji redukcyjno-regulacyjnej gazu wysokiego ciśnienia

Ostrożne w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa gazociągu stanowiącego przyłączenie do systemu przesyłowego OGP GAZ-SYSTEM w ZAMBROWIE wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko mazurskiego”. Największa stacja gazowa w województwie podlaskim.

Poznaj szczegóły
Etap I
80.000,0Nm<sup>3</sup>/ QD/h
Etap II
QD/h=12.0000,0Nm3 w&nbsp;m

PEC Siedlce

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz kompleksowa budowa stacji redukcyjnej gazu

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz kompleksowa budowa stacji redukcyjnej gazu wysokiego ciśnienia Q = 10 000 Nm3/h MOP 5,5 MPa, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz zewnętrzną instalacją gazową ś/c DN 315PE o długości ok. 254,5m dla PEC w Siedlcach.

Poznaj szczegóły
254,5 m
Długość instalacji gazowej
Stacja
Q = 10 000 Nm<sup>3</sup>/h MOP 5,5 MPa