PEC Siedlce

22.12.2022

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz kompleksowa budowa stacji redukcyjnej gazu wysokiego ciśnienia.

Wyzwanie

Rozbudowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia Q=10 000 m3/h MOP 5,5 MPa, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. w tym budowa instalacji gazowej średniego ciśnienie DN 315 PE dł. ok. 254,5 m.

Realizacja zadania zapewniła ciągłość działania oraz stabilność dostaw gazu. Dodatkowo, Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. istotnie uniezależni się od węgla, co ma bezpośredni wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego oraz ograniczenie emisji COdo powietrza.

Realizacja zadania zapewniła ciągłość działania oraz stabilność dostaw gazu.

Podsumowanie

Wynikiem naszych prac było wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa stacji redukcyjnej gazu wysokiego ciśnienia o przepustowości Q = 10 000 Nm3/h MOP 5,5 MPa i instalacji gazowej średniego ciśnienia o długości 254,5 m.

254,5 m

Długość instalacji gazowej średniego ciśnienia

Stacja

Przepustowość stacji redukcyjnej wysokiego ciśnienia Q = 10 000 Nm3/h MOP 5,5 MPa

Nasze realizacje

Pierwszy w Polsce gazociąg do transportu mieszaniny gazu ziemnego i wodoru

Nowatorski projekt, materiały, technologia, jakość, wiedza – to wszystko było niezbędne by wybudować gazociąg, który może zostać wykorzystany w dystrybucji mieszaniny gazu ziemnego i wodoru do 20% (vol/vol).

Poznaj szczegóły
1
certyfikat wodorowy dla sieci gazowej
20%
domieszki wodoru

Wąchock

Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia w ciągu drogi krajowej nr 42 – obwodnica Wąchocka

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 i DN 80 PN 6,3 Mpa MOP 6,0 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania „Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42”.

Poznaj szczegóły
1099 m
gazociągu wysokiego ciśnienia
DN 150 1000mb
stalowe BY-PASS-y

Ostrożne

Budowa stacji redukcyjno-regulacyjnej gazu wysokiego ciśnienia

Ostrożne w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa gazociągu stanowiącego przyłączenie do systemu przesyłowego OGP GAZ-SYSTEM w ZAMBROWIE wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko mazurskiego”. Największa stacja gazowa w województwie podlaskim.

Poznaj szczegóły
Etap I
80.000,0Nm<sup>3</sup>/ QD/h
Etap II
QD/h=12.0000,0Nm3 w&nbsp;m