Święte

25.11.2022

Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE DN 400 oraz przyłącza gazu DN 225 wraz ze stacją gazową pomiarową średniego ciśnienia o przepustowości Q=5700 m3/h przy ul. Innowacyjnej w miejscowości Święte, powiat Środa Śląska.

Wyzwanie

Jednym z elementów realizacji były prace związane z włączeniem wybudowanego gazociągu do czynnej sieci gazowej. Do wykonania wspomnianych prac była konieczność wykonania by-passa i zastopowania przepływu gazu za pomocą systemu Ravetti.

Przejścia gazociągu przez drogę były wykonywane rurami stalowymi DN 500 wykorzystując metodę bezwykopową.

Odbiór stacji w miejscowości Święte, powiat Środa Śląska.

Podsumowanie

Inwestycja pozwoliła zaprezentować się w nowym obszarze obejmującym teren działania PSG Wrocław.

477 m

Długość wybudowanej sieci gazowej DN 400

29 m

Długość wybudowanego przyłącza DN 225

2022

Inwestycja wykonywana w okresie sierpień – wrzesień

2,5 mln

Wartość inwestycji

Nasze realizacje

Wąchock

Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia w ciągu drogi krajowej nr 42 – obwodnica Wąchocka

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 i DN 80 PN 6,3 Mpa MOP 6,0 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania „Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42”.

Poznaj szczegóły
1099 m
gazociągu wysokiego ciśnienia
DN 150 1000mb
stalowe BY-PASS-y

Ostrożne

Budowa stacji redukcyjno-regulacyjnej gazu wysokiego ciśnienia

Ostrożne w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa gazociągu stanowiącego przyłączenie do systemu przesyłowego OGP GAZ-SYSTEM w ZAMBROWIE wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko mazurskiego”. Największa stacja gazowa w województwie podlaskim.

Poznaj szczegóły
Etap I
80.000,0Nm<sup>3</sup>/ QD/h
Etap II
QD/h=12.0000,0Nm3 w&nbsp;m

PEC Siedlce

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz kompleksowa budowa stacji redukcyjnej gazu

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz kompleksowa budowa stacji redukcyjnej gazu wysokiego ciśnienia Q = 10 000 Nm3/h MOP 5,5 MPa, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz zewnętrzną instalacją gazową ś/c DN 315PE o długości ok. 254,5m dla PEC w Siedlcach.

Poznaj szczegóły
254,5 m
Długość instalacji gazowej
Stacja
Q = 10 000 Nm<sup>3</sup>/h MOP 5,5 MPa