25 lipca 2023

Certyfikacja infrastruktury gazowej do przesyłania gazu z domieszką wodoru

Sukces gospodarki wodorowej zaczyna się od małych kroków.

Rozpoczął się pierwszy etap procesu certyfikacji sieci gazowej do przesyłania gazów domieszkowych zawierających do 20% wodoru.

Transportowanie gazu ziemnego z domieszką wodoru to podstawa gazownictwa przyszłości. Zmiany dotyczące dywersyfikacji kierunków rozwoju w branży gazowniczej podyktowane są założeniami transformacji energetycznej realizowanej w Unii Europejskiej. W ślad za zmianami w środowisku prawnym, strategią zrównoważonego rozwoju oraz strategią wodorową, we współpracy z Polską Spółką Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, zainaugurowaliśmy prekursorski projekt dotyczący certyfikacji nowobudowanej infrastruktury gazowej do transportu gazów domieszkowych zawierających do  20% wodoru.

Projekt ma na celu ocenę zgodności pod kątem bezpieczeństwa i funkcjonalności komponentów, urządzeń oraz procesów technologicznych do budowy sieci i instalacji gazowych. Z uwagi na brak norm i specyfikacji technicznych na poziome unijnym jak i krajowym, ocena zgodności będzie procedowana przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy na podstawie autorskiego programu dobrowolnej certyfikacji, składającego się z dwóch etapów.

Ocenie zostaną poddane trzy gazociągi  budowane przez „GAZ” Sp. z o.o. w województwie dolnośląskim, w których inwestorem jest PSG Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu. Zakres rzeczowy wskazanych wyżej inwestycji pozwoli na ocenę zgodności gazociągów zarówno stalowych (gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia DN 300 relacji Biernatki-Legnica) jak i polietylenowych (gazociąg średniego ciśnienia PE DN 315/160/12/90/63 relacji Stanowice – Iwiny oraz gazociąg średniego ciśnienia PE DN 400 relacji Jelenia Góra – Piechowice). Spółka „GAZ” jako pierwsza w Polsce będzie dysponowała wiedzą i technologią potwierdzoną przez jednostkę notyfikowaną, odpowiadającą wyzwaniom wdrożenia gospodarki wodorowej.

 

 

 

 

 

 

Zobacz także

15 maja 2023

Stacja regazyfikacji LNG w m. Mława

Obecnie realizujemy prace budowalne branży konstrukcyjno-budowlanej.

17 maja 2024

Bieg firmowy 2024 r.

GAZowa ekipa czwarty raz wzięła udział w akcji BIEG FIRMOWY, by wesprzeć podopiecznych Fundacji Everest

18 maja 2023

Bieg firmowy 2023 r.

Trzeci raz Pracownicy
GAZ Sp. z o.o. wystartowali w „Biegu Firmowym”, by pomóc podopiecznym Fundacji Everest.