Poznaj naszą

Filozofię

„GAZ” Sp. z o.o. jest kwalifikowanym dostawcą usług Polskiej Spółki Gazownictwa w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci i instalacji gazowych. Firma oferuje przyszłym i obecnym odbiorcom gazu ziemnego kompleksową obsługę w zakresie doradztwa, projektowania i wykonawstwa sieci i instalacji gazowych jak również przeglądy, wymianę i konserwację instalacji gazowych. Naszym celem jest uzyskanie zadowolenia Klienta, dostarczając mu najwyższej jakości usługi, przy zminimalizowanym udziale samego Klienta.

Zadowolenie Klienta zależy od spełnienia jego oczekiwań , co do kompleksowości oferty, szybkości działania, bezpieczeństwa funkcjonowania wykonywanych przez nas usług. Prace gazoniebezpieczne muszą być wykonywane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo. Nie przyjmujemy do realizacji prac, których realizacja wymagałaby odstępstw od zasad dobrej sztuki instalatorskiej, zwłaszcza, jeśli odstępstwa mogłyby dotyczyć bezpieczeństwa.

Wszyscy pracownicy od inżyniera do montera posiadającą właściwe przygotowanie zawodowe i wszystkie niezbędne uprawnienia w tym do robót specjalistycznych na czynnych sieciach gazowych , co gwarantuje wysoki poziom jakości wykonywanych usług. Duży nacisk kładziemy na podnoszenie kwalifikacji i kształcenie świadomości zawodowej naszych pracowników oraz na wprowadzanie najnowszych technologii i rozwiązań technicznych. Posiadamy nowoczesny, specjalistyczny sprzęt, który nie niszczy środowiska.

 

Nasz zespół

Robert Więckowski
Prezes Zarządu
Robert Więckowski - Prezes Zarządu
×

Absolwent Akademii Podlaskiej w Siedlcach na Wydziale Zarządzanie i Marketing.

Ukończył studia podyplomowew zakresie Master of Business na Wydziale Zarządzania w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu oraz studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie „ Transport gazu i energetyka gazowa”.

Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń oraz warsztatów dotyczących rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w gazownictwie.

W 2016 roku pełnił funkcję Doradcy w Ministerstwie Energii ds. OZE.

W  Zakładzie Gazowniczym w Mińsku Mazowieckim rozpoczął pracę w 2016 roku.Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskuDyrektora Zakładu Gazowniczego w Mińsku Mazowieckim a następnie Kierownika Gazowni w Siedlcach.

Z dniem 21 marca 2018 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu „GAZ” sp. z o.o.

Karol Papiernik
Członek Zarządu
Karol Papiernik - Członek Zarządu
×

Absolwent studiów magisterskich dziennych na Politechnice Częstochowskiej, Wydział Mechanika i Budowa Maszyn. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, „Marketing i zarządzanie w przemyśle gazowniczym” (2001 r.) oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w zakresie „ Europejski Model Zarządzania”. Na Politechnice Gdańskiej  ukończył studia podyplomowe z Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych. Absolwent studiów MBA organizowanych przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego dla Inżynierów.

Z branżą gazowniczą związany od 1996 r. Początkowo jako Pracownik Techniczny. Na stanowiskach kierowniczych od 2002 r. Od 01 lutego 2010 r. Zastępca Dyrektora Oddziału PSG sp. z o.o. w Warszawie, 1 września 2011 r. powołany na stanowisko Dyrektora Zakładu Gazowniczego w Łodzi, a następnie od 01 września 2011 r do 04 grudnia 2017 r., Zastępca Dyrektora Zakładu ds. Technicznych, Oddział Warszawa.

Posiada duże doświadczenie z zakresu zarządzania projektami, budową, eksploatacją sieci gazowych, stacji gazowych. Członek komisji kwalifikacyjnej na uprawnienia energetyczne.

Uhonorowany licznymi odznaczeniami branżowymi i państwowymi. Posiada tytuł dyrektora górniczego I, II, III stopnia. Członek Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Z dniem 5 grudnia 2017 r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu „GAZ” sp. z o.o.

Oddziały

Region Warszawa (Odział Błonie)
ul. Emilii Plater 12c, 05-870 Błonie (mazowieckie)
sprawdź jak dojechać

Region Łódź
ul. Uniwersytecka 2/4, 90-137 Łódź
sprawdź jak dojechać

Region Białystok (Odział Ciechanów)
ul. Niechodzka 9A, 06-400 Ciechanów
sprawdź jak dojechać

Region Kielce
ul. Górna 20 lok. 124, 25-415 Kielce
sprawdź jak dojechać

„GAZ” Sp. z o.o.

Region Warszawa (Odział Błonie)
ul. Emilii Plater 12c, 05-870 Błonie (mazowieckie)

REGON: 140183472
NIP: 118 179 81 07