Poznaj naszą

Filozofię

„GAZ” Sp. z o.o. jest kwalifikowanym dostawcą usług Polskiej Spółki Gazownictwa w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci i instalacji gazowych. Firma oferuje przyszłym i obecnym odbiorcom gazu ziemnego kompleksową obsługę w zakresie doradztwa, projektowania i wykonawstwa sieci i instalacji gazowych jak również przeglądy, wymianę i konserwację instalacji gazowych. Naszym celem jest uzyskanie zadowolenia Klienta, dostarczając mu najwyższej jakości usługi, przy zminimalizowanym udziale samego Klienta.

 

Zadowolenie Klienta zależy od spełnienia jego oczekiwań , co do kompleksowości oferty, szybkości działania, bezpieczeństwa funkcjonowania wykonywanych przez nas usług. O jakości wykonywanych przez nas zadań świadczą uzyskane przez Spółkę Certyfikaty PN-EN ISO 9001: 2015-10 oraz EN ISO 3834-2:2015 , które wykazują zdolność przedsiębiorstwa do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i mających zastosowania przepisów. Ponad to prace gazoniebezpieczne muszą być wykonywane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo. Nie przyjmujemy do realizacji prac, których realizacja wymagałaby odstępstw od zasad dobrej sztuki instalatorskiej, zwłaszcza, jeśli odstępstwa mogłyby dotyczyć bezpieczeństwa.

 

Wszyscy pracownicy od inżyniera do montera posiadającą właściwe przygotowanie zawodowe i wszystkie niezbędne uprawnienia w tym do robót specjalistycznych na czynnych sieciach gazowych, co gwarantuje wysoki poziom jakości wykonywanych usług. Duży nacisk kładziemy na podnoszenie kwalifikacji i kształcenie świadomości zawodowej naszych pracowników oraz na wprowadzanie najnowszych technologii i rozwiązań technicznych. Posiadamy nowoczesny, specjalistyczny sprzęt, który nie niszczy środowiska.

 

 

Pliki do pobrania (pdf):
– System zarządzania zgodny z wymaganiami ISO 9001:2015-10
– Ocena procesów spawalniczych zgodnie z normą ISO 3834-2

 

O Nas

GAZ Sp. z o.o. (dalej: Spółka)  od kilkunastu lat funkcjonuje na rynku branży gazowniczej. W swojej działalności, obok profesjonalnej obsługi realizowanych inwestycji,  GAZ Sp. z o.o. przywiązuje bardzo dużą wagę do jakości wykonywanych prac, wdrażania innowacyjnych technologii oraz przede wszystkim bezpieczeństwa miejsca pracy.

Utworzenie Spółki miało swoją genezę w wyodrębnieniu na zewnątrz niektórych zadań  Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (dalej: MSG Sp. z o.o.), której przedmiotem działalności byłow szczególności projektowanie oraz budowa sieci gazowych. W ramach realizacji programu restrukturyzacji zatrudnienia w MSG Sp. z o.o. podjęto decyzję o utworzeniu spółek pracowniczych, w tym GAZ Sp. z o.o., których zadaniem miała być realizacja usług związanych z modernizacjami, remontami i rozwojem sieci gazowej na rzecz klientów pobierających paliwo gazowe.

Siedziba Spółki znajduje się Błoniu przy ul. Emilii Plater 12 c. W związku z dynamicznym rozwojem Spółki w 2018 r. utworzono pozamiejscowe biura Regionalne w Łodzi oraz  Ciechanowie. GAZ Sp. z o.o. zatrudnia blisko 100 wykwalifikowanych pracowników.

Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności prowadzenie działalności w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów i modernizacji sieci gazowych oraz wymiana gazomierzy i reduktorów na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (dalej: PSG Sp. z o.o.)  na terenie działania Oddziału Zakład Gazowniczy w Warszawie oraz w związku z  rozwojem Spółki i rozszerzeniem zasięgu terytorialnego prowadzonej działalności również  w obszarze innych Pododdziałów  (w Łodzi, Białymstoku)

Spółka posiada wszelkie zasoby, które pozwalają jej na realizację potrzeb PSG Sp. z o.o. na wielu obszarach działalności.  Posiadanie własnego biura projektowego, zespołu inżynierów oraz zespołu brygad wykonawczych pozwala na realizację wielu projektów inwestycyjnych. Doświadczona kadra inżynierska jest gwarantem wysokiej jakości usług świadczonych przez Spółkę. Ponadto, nowoczesne zaplecze sprzętowo-transportowe, którym dysponuje Spółka umożliwia terminowe oraz sprawne wykonywanie powierzonych zadań.

Spółka w 2018 r. przyjęła nową Strategię rozwoju firmy na lata 2018-2022, rozszerzając również  swoją działalność o nowy obszar CNG.  W ślad za przedmiotowym dokumentem  podjęto realne działania, mające służyć realizacji założeń Strategii.

Spółka w ramach Umowy Konsorcjum wspólnie z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. podjęła się realizacji projektu inwestycyjnego dla MZA Sp. z o.o. pn. „Zakup gazu CNG w ilości 54.100.000 Nm3 do autobusów zasilanych gazem CNG przez okres 10 lat (2018-2027) wraz z infrastrukturą umożliwiającą tankowanie ww. pojazdów”.

Inwestując w budowę największej w Polsce Stacji tankowania autobusów CNG (110 autobusów), a od  czerwca 2019 r. prowadząc jej eksploatację zapewniając sprężony gaz ziemny do autobusów stołecznej komunikacji, Spółka podkreśliła  swoją rolę na rynku CNG.

Ponadto realizując budowę Stacji CNG tankowania autobusów na terenie MZA Warszawa, Spółka podjęła się wykonania prac projektowych i wykonawczych w branżach instalacyjnej (przyłącze gazu ziemnego i stacja pomiarowa Q=3200Nm3/h), elektroenergetycznej, budowlanej i technologicznej CNG (instalacje wysokociśnieniowe). Realizacja Projektu budowy Stacji CNG, obecnie największej na terenie Polski, umożliwiła nawiązanie bezpośrednich kontaktów  z największymi producentami tych urządzeń w Europie. Tym samym realizując przedmiotową inwestycje pominięto krajowych pośredników, co z kolei umożliwiło budowanie własnej marki technologii CNG na terenie Polski.

GAZ Sp. z o.o.jest przygotowana do realizacji zadań związanych z budową Stacji CNG oraz ich długoterminowego serwisowania. Obecny potencjał Spółki oraz plan rozwoju w kierunku technologii CNG powoduje, że Spółka jest konkurencyjna na rynku gazowniczym w szczególności w obszarze CNG.

W wyniku dywersyfikacji prowadzonych usług oraz odpowiadając na potrzeby PSG Sp. z o.o. Spółka rozszerzyła działalność również w obszarze budowy instalacji LNG. Poza budową stacjonarnych instalacji LNG prowadzone są również usługi zapewnienia mobilnej instalacji LNG, służących do dostawy gazu ziemnego w czasie budowy docelowej infrastruktury gazowej.

Jesteśmy partnerem biznesowym PSG Sp. z o.o. zdolnym do realizacji najbardziej skomplikowanych robót gazowych  na terenach działaniach wymienionych OZG w Warszawie, Łodzi   oraz Białymstoku. Ponadto, Spółka zamierza uczestniczyć w Projekcie budowy i eksploatacji sieci stacji tankowania pojazdów gazem CNG oraz LNG na terenie całej Polski w związku z potrzebami PSG sp. z o.o. w tym zakresie, co niewątpliwie umożliwi Spółce utrwalenia pozycji na rynku gazowym i budowania marki w tym względzie.

Zarząd

Robert Więckowski
Prezes Zarządu
Robert Więckowski - Prezes Zarządu
×

Absolwent Akademii Podlaskiej w Siedlcach na Wydziale Zarządzanie i Marketing.

Ukończył studia podyplomowew zakresie Master of Business na Wydziale Zarządzania w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu oraz studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie „ Transport gazu i energetyka gazowa”.

Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń oraz warsztatów dotyczących rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w gazownictwie.

W 2016 roku pełnił funkcję Doradcy w Ministerstwie Energii ds. OZE.

W  Zakładzie Gazowniczym w Mińsku Mazowieckim rozpoczął pracę w 2016 roku.Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskuDyrektora Zakładu Gazowniczego w Mińsku Mazowieckim a następnie Kierownika Gazowni w Siedlcach.

Z dniem 21 marca 2018 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu „GAZ” sp. z o.o.

Karol Papiernik
Członek Zarządu
Karol Papiernik - Członek Zarządu
×

Absolwent studiów magisterskich dziennych na Politechnice Częstochowskiej, Wydział Mechanika i Budowa Maszyn. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, „Marketing i zarządzanie w przemyśle gazowniczym” (2001 r.) oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w zakresie „ Europejski Model Zarządzania”. Na Politechnice Gdańskiej  ukończył studia podyplomowe z Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych. Absolwent studiów MBA organizowanych przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego dla Inżynierów.

Z branżą gazowniczą związany od 1996 r. Początkowo jako Pracownik Techniczny. Na stanowiskach kierowniczych od 2002 r. Od 01 lutego 2010 r. Zastępca Dyrektora Oddziału PSG sp. z o.o. w Warszawie, 1 września 2011 r. powołany na stanowisko Dyrektora Zakładu Gazowniczego w Łodzi, a następnie od 01 września 2011 r do 04 grudnia 2017 r., Zastępca Dyrektora Zakładu ds. Technicznych, Oddział Warszawa.

Posiada duże doświadczenie z zakresu zarządzania projektami, budową, eksploatacją sieci gazowych, stacji gazowych. Członek komisji kwalifikacyjnej na uprawnienia energetyczne.

Uhonorowany licznymi odznaczeniami branżowymi i państwowymi. Posiada tytuł dyrektora górniczego I, II, III stopnia. Członek Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Z dniem 5 grudnia 2017 r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu „GAZ” sp. z o.o.

Aleksandra Socha
Prokurent
Aleksandra Socha - Prokurent
×

Absolwentka Wydziału Prawa. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz zdała egzamin adwokacki.

Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z  renomowanymi warszawskimi kancelariami prawnymi.  W dotychczasowej działalności zawodowej zajmowała się przede wszystkim prawem cywilnym, prawem gospodarczym oraz  szeroko rozumianym prawem Unii Europejskiej, pracując również jako nauczyciel akademicki.  Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Autorka publikacji naukowej pt. „Procedura Kładki – aspekty proceduralne pod red. prof. dr. hab. Jana Barcza w „Rewizja Traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Praktyka, problemy prawne i proceduralne”.

Marzena Draszczyk-Pietrzykowska
Prokurent
Marzena Draszczyk-Pietrzykowska - Prokurent
×

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła Podyplomowe Studiaw zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim.

W 2011 roku ukończyła również certyfikowany kurs HR Business Partner.

Od 2007 roku związana z branżą gazowniczą. Pracę rozpoczęła w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie, Zakład w Łodzi. Zatrudniona w Dziale Personalnym jako Starszy Specjalista ds. Personalnych.

Od 2016 r pełniła funkcję Kierownika Działu Personalnego i ZFŚS w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi.

Rada Nadzorcza

Mariusz Konieczny
Mariusz Konieczny -
×

Urodzony 3 lipca 1970 r. w Jaśle.  Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Lądowej kierunek  Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (1995). Ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie: Zarządzanie i Marketing w Przemyśle Gazowniczym (2004) oraz Transport i Dystrybucja Gazu (1999), a także Executive MBA na Uniwersytecie Gdańskim (2008). W 2006 roku ukończył kurs i zdał egzamin na Członka Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

Z branżą gazowniczą związany od 1995 roku. W 1997 roku podjął zatrudnienie w strukturach Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Jaśle w pionie technicznym, następnie w części handlowej w PGNiG SA – Karpacki Oddział Obrotu Gazem – Gazownia Jasielska, najpierw na stanowisku dyrektora Gazowni a następnie zastępcy dyrektora Oddziału do spraw Handlowych. W 2011 roku objął stanowisko dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Jaśle w Karpackiej Spółce Gazownictwa.  W strukturach Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Tarnowie pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. Eksploatacji, a później zastępcy dyrektora Oddziału ds. Technicznych. W latach 2016 – 2017 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. technicznych w Oddziale Zakład Gazowniczy Warszawa. Od stycznia 2018 roku pracuje w Departamencie Rozwoju Oddziału wsparcia najpierw na stanowisku zastępcy dyrektora a obecnie dyrektora departamentu.

W okresie zmian organizacyjnych w spółkach dystrybucyjnych był liderem obszaru Zarządzania Relacjami z Klientem odpowiedzialnym za przygotowanie i wdrożenie w tworzącej się Polskiej Spółce Gazownictwa Standardów Obsługi Klientów w Procesach Przyłączania do Sieci Gazowej PSG (SOPP) oraz Modułu Obsługi Skarg, Reklamacji i Zgłoszeń (SiR).

Odznaczony Odznakami Honorowymi: Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę. Posiada tytuł Dyrektora Górniczego I stopnia.

Marcin Korzeniewski
Marcin Korzeniewski -
×

Absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji Kierunek Prawo (2003 r.). Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji „Prawo Europejskie” (2004 r.). W 2007 r. zdał egzamin sędziowski kończący aplikację sądową, natomiast w 2008 r. uzyskał dodatkowo tytuł radcy prawnego.

Z profesją prawniczą związany od 2003 r. współpracując z Kancelariami Prawnymi oraz świadcząc od 2008 r. w ramach własnej Kancelarii Prawnej specjalistyczne usługi prawne na rzecz podmiotów korporacyjnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych.

W branży gazowniczej działający od początku 2010 r.,jako radca prawny zatrudniony w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie a następnie w Centrali (obecnie Oddziale Wsparcia w Warszawie) Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Zasiadał w Radzie Nadzorczej Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim.

Ukończył wiele specjalistycznych szkoleń dotyczących tematyki prawnej, w tym m.in. szeroko rozumianego prawa energetycznego, prawa budowlanego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego materialnego i proceduralnego.

Z uwagi na długoletnią praktykę posiada bogate doświadczenie z zakresu m.in. obsługi prawnej organów korporacyjnych, rozwiązywania złożonych zagadnień prawnych i prowadzenia sporów sądowych związanych z budową oraz eksploatacją infrastruktury przesyłowej,a także dystrybucją paliwa gazowego.

Powołany na członka Rady Nadzorczej GAZ sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu dnia 7 września 2018 r.

Grzegorz Wielgus
Grzegorz Wielgus -
×

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie w zakresie transportu i dystrybucji gazu oraz w Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu zarządzania i marketingu. Absolwent studiów MBA organizowanych przez Uniwersytet Gdańskim i Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów.

Z branżą gazowniczą związany od 1994 r. Na stanowiskach kierowniczych od 2000 r. związanych z obszarami marketingu, rozwoju i strategii. Od października 2017 r. Dyrektor Departamentu Rozwoju PSG sp. z o.o. w październiku 2018 r. powołany na stanowisko Dyrektora Departamentu Strategii.

Posiada także doświadczenie w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem, zarządzania projektami.

Uhonorowany odznaczeniami branżowymi i państwowymi. Posiada tytuł dyrektora górniczego III stopnia.

Oddziały

Region Warszawa (Oddział Błonie)
ul. Emilii Plater 12c, 05-870 Błonie (mazowieckie)
sprawdź jak dojechać

Region Łódź
ul. Nowe Sady 2, 94-102 Łódź
sprawdź jak dojechać

Region Białystok (Oddział Ciechanów)
ul. Tysiąclecia 4, 06-400 Ciechanów
sprawdź jak dojechać

„GAZ” Sp. z o.o.

Region Warszawa (Oddział Błonie)
ul. Emilii Plater 12c, 05-870 Błonie (mazowieckie)

REGON: 140183472
NIP: 118 179 81 07