Wąchock

13.10.2022

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 i DN 80 PN 6,3 Mpa MOP 6,0 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania „Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42”.

Wyzwanie

Zadanie obejmowało:

  • budowę pięciu odcinków gazociągów wysokiego ciśnienia o średnicy DN 400 i DN 80 o łącznej długości 1099 m
  • wykonanie hydraulicznej próby wytrzymałości i szczelności
  • wykonanie czynnej i biernej ochrony katodowej
  • wykonanie prac hermetycznych przy przepięciach zaprojektowanych gazociągów do istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250
  • wykonanie BY-PASS-ów stalowych DN 150 o łącznej długości 1000 mb.

W ramach realizacji zadania Inżynierowie „GAZ” opracowali całą dokumentację spawalniczą.

Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia na ciągu drogi krajowej nr 42 – obwodnica Wąchocka.

Podsumowanie

Był to jeden z etapów unijnego projektu, przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lubienia-Parszów umożliwiła budowę obwodnicy Wąchocka.

1099 m

gazociągu wysokiego ciśnienia

1000 m

stalowe BY-PASS-y

DN 400

o długości 991 m

DN 80

o długości 108 m

Nasze realizacje

Wąchock

Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia w ciągu drogi krajowej nr 42 – obwodnica Wąchocka

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 i DN 80 PN 6,3 Mpa MOP 6,0 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania „Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42”.

Poznaj szczegóły
1099 m
gazociągu wysokiego ciśnienia
DN 150 1000mb
stalowe BY-PASS-y

Ostrożne

Budowa stacji redukcyjno-regulacyjnej gazu wysokiego ciśnienia

Ostrożne w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa gazociągu stanowiącego przyłączenie do systemu przesyłowego OGP GAZ-SYSTEM w ZAMBROWIE wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko mazurskiego”. Największa stacja gazowa w województwie podlaskim.

Poznaj szczegóły
Etap I
80.000,0Nm<sup>3</sup>/ QD/h
Etap II
QD/h=12.0000,0Nm3 w&nbsp;m

PEC Siedlce

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz kompleksowa budowa stacji redukcyjnej gazu

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz kompleksowa budowa stacji redukcyjnej gazu wysokiego ciśnienia Q = 10 000 Nm3/h MOP 5,5 MPa, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz zewnętrzną instalacją gazową ś/c DN 315PE o długości ok. 254,5m dla PEC w Siedlcach.

Poznaj szczegóły
254,5 m
Długość instalacji gazowej
Stacja
Q = 10 000 Nm<sup>3</sup>/h MOP 5,5 MPa